FAQ?

Najczęściej zadawane pytania

1. Kto ponosi koszty uzyskania patentu?

Koszty zgłoszenia, udzielenia i utrzymania ochrony prawnej ponosi jednostka/jednostki organizacyjne, w której powstał wynalazek. W przypadku współpracy z podmiotem zewnętrznym, koszty wynikające ze zgłoszenia jakiejkolwiek ochrony tego rozwiązania są ustalane w ramach odrębnych umów.

2. Jak można współpracować ze spółką i politechniką łódzką w obszarze innowacji?

Politechnika Łódzka i spółka celowa TULVENTURE w ramach współpracy z otoczeniem biznesowym komercjalizują technologie powstałe na uczelni (udzielamy licencji, sprzedajemy wynalazki), realizujemy w konsorcjum projekty B+R, wykonujemy usługi zlecone oraz wspólnie powołujemy podmioty gospodarcze (spółki spin-off). Dzięki ogromnemu potencjałowi intelektualnemu naszych pracowników oraz infrastrukturze tworzymy interdyscyplinarne zespoły, które mogą wraz z przedsiębiorcami lub dla nich pracować nad nowymi koncepcjami, rozwiązaniami oraz ich wdrożeniem u klienta.

3. Czy patenty są sprzedawane czy tylko jest udzielana na nie licencja?

W zależności od potrzeb nabywców, na technologie, których jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami udzielamy licencje lub przygotowujemy umowy przenoszące prawa czyli umowy sprzedaży sprzedażowe.

4. Czy spółka tulventure umożliwia „wejście” zewnętrznego inwestora lub innej firmy do spółki spin-off/startup?

Spółka TULVENTURE zajmuje się komercjalizacją pośrednią, w ramach której uczestniczy w powoływaniu nowych podmiotów gospodarczych. Naszym priorytetem jest, aby pomóc nowym firmom wejść na rynek i odnosić na nim sukcesy, dlatego jest możliwość różnych form zaangażowania podmiotów zewnętrznych.