Spin-off

Spółkami spin-off w przypadku Politechniki Łódzkiej nazywamy te przedsiębiorstwa, których jednym z udziałowców jest Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. Jako spółka uczelni wnosimy do nowych lub istniejących podmiotów gospodarczych aportem technologie (wynalazki, know-how itp.). Warto dodać, że naszymi współudziałowcami w tych spółkach są zarówno zewnętrzni inwestorzy, jak i nasi naukowcy – twórcy technologii.
Nasze spółki spin-off:

AGP - logo

AGP Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą grafenu, materiału u progu prawdziwej rewolucji. Opracowano unikalną, niezwykle wydajną metodę produkcji grafenu, która gwarantuje jego najwyższą jakość i rozmiar. Technologia, na której bazuje w swojej działalności Spółka powstała w Politechnice Łódzkiej.

www.advancedgrapheneproducts.comwww.advancedgrapheneproducts.pl

 

angionica-logo

Spółka Angionica postawiła sobie za cel wprowadzenie do codziennej praktyki klinicznej nowej metody diagnostycznej oceny stanu śródbłonka naczyniowego Flow Mediated Skin Fluorescence. Metoda ta dzięki swojej prostocie  i nieinwazyjności może być wykorzystana do badania dużych populacji, przyczyniając się do wczesnego wykrywania zagrożeń kardiologicznych i umożliwić  wczesne ich leczenie.

www.angionica.com.pl

BioEcoFab sp. z o.o. – wytwarzanie materiału celulozowo-elastomerowego do zastosowań rolniczych, w oparciu o technologię opracowaną na Politechnice Łódzkiej.

Hart-Tech logo

HART-TECH Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą działającą w obrębie zaawansowanych technologii obróbki cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej. Posiada urządzenia umożliwiające realizację procesów według najnowszych – technologii, zarówno konwencjonalne, jak i próżniowe i oferuje: hartowanie, nawęglanie, azotowanie, azotonasiarczanie, odpuszczanie stali, przesycanie i starzenie, wyżarzanie stali oraz lutowanie próżniowe. Oferuje także usługi w zakresie wytwarzania utwardzonych warstw wierzchnich na częściach maszyn i narzędziach z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych. Technologie z których korzysta opracowane zostały na Politechnice Łódzkiej.

www,hart-tech.pl

 

Idea Developer - logo

Idea Developer to spółka powstała na bazie know-how pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania. Związana jest z modelem zarządzania ryzykiem operacyjnym CoGuard, który dedykowany jest głównie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek publicznych.

www.ideadeveloper.pl

SemiMod Sp.z.o.o. jest firmą badawczo-rozwojową działającą w obszarze zaawansowanych problemów elektroniki w takich dziedzinach jak mikrotechnologie, mikroelektronika i optoelektronika. Posiada ona możliwości badań teoretycznych w tych dziedzinach wspieranych komercyjnymi pakietami oprogramowania CAD. Posiada ona także możliwości prowadzenia prac badawczych i usługowych wymagających stosowania zaawansowanego sprzętu pomiarowego i technologicznego stosowanego w mikroelektronice i optoelektronice. Oferuje również usługi w zakresie analizy i rozwiązywania problemów termicznych elektroniki określanych mianem „thermal management”.